Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hoá động cơ

Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hoá động cơ

1. Cấu tạo của hệ thống mã hoá động cơ

Hệ thống mã hoá khoá động cơ loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ gồm có các bộ phận sau đây.

1.1. Chìa khoá điện (Có đặt chíp mã chìa khoá bên trong)

Cuộn dây trong chíp mã chìa lắp bên trong chìa khoá sẽ phản ứng với từ trường được tạo ra bởi cuộn dây chìa thu phát. Kết quả là chíp mã chìa này được nạp điện và mã ID được truyền đi. Do đó không cần phải có pin riêng cho chíp mã chìa khoá này. Các chìa khoá điện được chia ra thành loại chìa nhiều trong một và loại độc lập. Chíp mã chìa khoá loại độc lập được đặt ngay bộ điều khiển từ xa.

1.2. Cuộn dây chìa thu phát:

Cuộn dây chìa thu phát tạo ra từ trường xung quanh ổ khoá điện và nhận mã ID của chìa khoá.

1.3. Bộ khuếch đại chìa thu phát:

Theo tín hiệu từ ECU khoá động cơ, bộ khuếch đại chìa thu phát cho phép dòng điện đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường. Bộ khuếch đại chìa thu phát phát ra mã ID của chìa nhận được thu bởi cuộn dây chìa thu phát gửi đến ECU khoá động cơ.

1.4. ECU khoá động cơ:

ECU khoá động cơ nhận mã ID chìa khoá từ bộ khuếch đại chìa thu phát đồng thời kiểm tra và son sánh với mã ID đã đăng ký. Theo kết quả kiểm tra nó sẽ xác định xem động cơ có thể khởi động được hay không và truyền tín hiệu tới ECU động cơ. ECU này điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy/tắt.

1.5. ECU động cơ:

Theo tín hiệu cho phép khởi động động cơ từ ECU khoá động cơ, ECU động cơ sẽ tiến hành khởi động động cơ.

1.6. Công tắt cảnh báo:

Mở khoá bằng chìa công tắc này xác định xem chìa có được cắm vào ổ khoá điện hay chưa và phát tín hiệu tới ECU khoá động cơ.

2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống mã hoá khoá động cơ

Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hoá động cơ
Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hoá động cơ

2.1. Nguyên lý đặt hệ thống mã hoá khoá động cơ (loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ)

Khi rút chìa khoá điện ra khỏi ổ khoá, công tắc ảnh báo mở khoá bằng chìa sẽ tắt OFF. ECU khoá động cơ xác định tín hiệu này và thiếp lập các chế độ khoá cho hệ thống mã hoá khoá động cơ và đèn chỉ báo an ninh tiếp tục nháy.

2.2. Nguyên lý bỏ chế độ khóa động cơ (loại điều khiển bằng ECU khóa động cơ)

2.2.1 Tra chìa khóa vào ổ điện:

Khi cắm chìa khóa vào ổ khóa, công tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa được bật lên. ECU khóa động cơ xác định tín hiệu này và nó sẽ cung cấp điện cho bộ khuếch chìa thu phát qua cực VC5 và truyền tín hiệu điều khiển thông qua cực TXTC. Kết quả là, dòng điện sẽ đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường xung quanh ổ khóa điện.

Đưa chìa khóa vào
Đưa chìa khóa vào

2.2.2. Bỏ chế độ khóa động cơ:

Khi từ trường được tạo ra xung quanh ổ khóa điện, tín hiệu mã ID được đăng ký trong chíp mã hóa chìa đặt trong chìa khóa được truyền tín hiệu tới cuộn dây chìa thu phát. Bộ khuếch đại chìa thu phát truyền tới cực CODE của ECU khóa động cơ. ECU khóa động cơ kiểm tra mã ID nhận được và so sánh với mã ID đã đăng ký.

Nếu ECU thấy những tín hiệu này phù hợp nhau thì nó sẽ truyền và nhận các tín hiệu bằng đường truyền giao tiếp đặc biệt (cực EFIO tới cực EFII) để hướng dẫn việc cho phép khởi động động cơ cho ECU động cơ và do đó làm cho chế độ khóa động cơ bị hủy.

Bỏ chế độ khoá động cơ
Bỏ chế độ khoá động cơ

2.2.3. Tắt đèn chỉ báo an ninh:

Khi ECU khoá động cơ xoá bỏ chế độ khoá động cơ, thì việc điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy kết thúc và đèn cũng bị tắt.

Tắt đèn chỉ báo an ninh
Tắt đèn chỉ báo an ninh

Xem thêm: Hệ thống mã hóa động cơ

Theo dõi mình: Facebook