Hệ thống mã hóa động cơ

Khái quát về hệ thống mã hoá động cơ

Hệ thống mã hoá động cơ là một hệ thống chống trộm cho xe.

Hệ thống này ngăn không cho động cơ khởi động bằng cách ngăn cản quá trình đánh lửa và phun nhiên liệu khi bất kỳ một chìa khoá có mã ID (mã chìa khoá điện) đã được đăng ký trước.

Khi đặt chế độ cho hệ thống mã hoá khoá động cơ, thì đèn chỉ báo an ninh nháy để cho biết hệ thống đã được xác nhập.

Hệ thống mã hoá khoá động cơ bao gồm có một chip mã chìa khoá, một cuộn dây thu phát tín hiệu, ECU khoá động cơ và ECU động cơ,…

Có hai loại hệ thống mã hoá khoá động cơ, một loại điều khiển bằng ECU độc lập (ECU khoá động cơ) và loại kia thì điều khiển bằng ECU động cơ có ECU khoá động cơ ở bên trong.

Sơ đồ hệ thống mã hoá khoá động cơ
Sơ đồ hệ thống mã hoá khoá động cơ

Phân loại hệ thống mã hoá động cơ

Có 2 loại hệ thống mã hoá động cơ. Một loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ độc lập và một loại điều khiển bằng ECU động cơ có tích hợp khoá động cơ ở bên trong.

Loại ECU khoá động cơ được tích hợp bên trong ECU động cơ
Loại ECU khoá động cơ được tích hợp bên trong ECU động cơ
Loại ECU khoá động cơ độc lập
Loại ECU khoá động cơ độc lập

Chức năng của hệ thống mã hoá khoá động cơ

Chức năng xác lập/bỏ chế độ của hệ thống mã hoá khoá động cơ

Xác lập chế độ cho hệ thống mã hoá khoá động cơ. Thời điểm rút chìa khoá điện ra khỏi ổ khoá điện hoặc 20 giây sau khi xoay chìa khoá điện về vị trí “ACC” hoặc “LOCK”, hệ thống mã hoá khoá động cơ được xác lập việc đánh lửa khởi động và phun nhiên liệu không thể thực hiện được.

Khi hệ thống mã hoá khoá động cơ được xác lập chế độ, thì ngay cả rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá điện ra và trực tiếp xoay bằng tô vít dẹt hoặc các dụng cụ tương đương về vị trí START để khởi động máy khởi động, cũng không thể khởi động được. Đó là vị hệ thống đánh lửa không làm việc và nhiên liệu cũng không được phun vào động cơ.

Chìa khoá và điều khiển
Chìa khoá và điều khiển

Bỏ chế độ của hệ thống mã hoá khoá động cơ khi cắm chìa khoá điện ổ khoá thì ECU khoá động cơ và chíp mã chìa khoá nằm trong chìa khoá bắt đầu giao tiếp với nhau. Sau đó khi giao tiếp bắt đầu, nếu mã khởi động đăng ký trong ECU khoá động cơ và trong chíp mã chìa khoá của nó trùng hợp nhau hai lần liên tục, thì chế độ của hệ thống mã hoá khoá động cơ được huỷ bỏ làm cho hệ thống đánh lửa bắt đầu làm việc và nhiên liệu được phun vào động cơ. Kết quả là động cơ có thể khởi động được.

Chức năng đăng ký mã khoá

Chức năng đăng ký mã khoá gồm có chức năng đăng ký tự động, đăng ký bổ sung và xoá bỏ mã khoá. Chìa khoá chính đăng ký trong ECU được sử dụng để thực hiện việc đăng ký bổ sung và xoá bỏ mã khoá.

Công tắt cửa người lái
Công tắt cửa người lái

Đăng ký mã chìa khoá lần đầu:

Đây là một hệ thống để đăng ký tự động mã chìa khoá (mã chìa chính và mã chìa phụ) khi thay thế ECU khoá động cơ.

Sau khi thay thế ECU khoá động cơ, bật khoá điện lên vị trí ON làm cho đèn chỉ báo nhấp nháy. Trong điều kiện đó, tra chìa khoá chính và chìa khoá phụ vào ổ khoá đánh lửa để tự động đăng ký mã chìa vào ECU. Trong quá trình đăng ký lần đầu (đăng ký tự động), mã chìa có thể được đăng ký cho 3 hoặc 4 chìa. Việc đăng ký lần cuối (chìa thứ 3 hoặc thứ 4) được thực hiện ở chế độ đăng ký mã chìa phụ. Sau khi đăng ký lần đầu, cho các chế độ có thể mất xấp xỉ 30 phút để thực hiện việc giao tiếp mã ID giữa ECU khoá động cơ và ECU động cơ.

Đăng ký mã chìa khoá bổ sung:

Đây là chức năng thực hiện việc đăng ký bổ sung mã chìa mới (mã chìa chính và mã chìa phụ) có mã chìa đã được đăng ký trong ECU. Hình vẽ trên cho ta một ví dụ về phương pháp đăng ký bổ sung với loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ. Phương pháp đăng ký này được thực hiện nhờ vận hành khoá điện và thao tác đóng/mở của xe phía người lái.

Đây là chức năng để xoá bỏ tất cả mã chìa trừ mã chìa khoá chính được sử dụng để xoá bỏ.

Sự khác nhau giữa chìa chính và chìa phụ:

Hai hoặc ba chìa chính và một chìa phụ được xác lập cho chìa khoá điện đối với hệ thống mã hoá khoá động cơ. Việc đăng ký và xoá bỏ mã chìa chỉ có thể thực hiện bằng chìa khoá chính. Do đó việc đăng ký chìa chính và chìa phụ là cần thiết. Việc thiết lập chìa chính và chìa phụ cũng được phân loại theo phương pháp đăng ký.

Khi bị mất tất cả các chìa khoá:

Nếu bị mất tất cả các chìa để đăng ký chìa mới thì cần phải thay thế ECU khoá động cơ hoặc ECU động cơ và tiến hành đăng ký mới. Ở một số nước, một số xe có chức năng thiết lập lại mã chìa.

Xem thêm:

Cấu tạo và hoạt động của hệ thống túi khí loại E

Các bộ phận hệ thống truyền lực xe Toyota Hybird System II

Theo dõi mình: Facebook