Cập nhật lần cuối: 25/05/2024

Chúng tôi tại https://thuanmotors.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

 • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại,…
 • Thông tin đăng nhập: Tên người dùng, mật khẩu và các thông tin bảo mật khác liên quan đến truy cập tài khoản của bạn.
 • Thông tin giao dịch: Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện qua website của chúng tôi và về việc thực hiện các đơn đặt hàng của bạn.
 • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web.
 • Cookies và công nghệ theo dõi: Thông tin về các lượt truy cập của bạn và cách bạn tương tác với nội dung trên trang web của chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý các đơn hàng và giao dịch.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi (nếu bạn đã đồng ý nhận).
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi vận hành trang web, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, với điều kiện các bên này đồng ý giữ bí mật thông tin này.
 • Khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web, hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người khác.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền tải dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn tuyệt đối.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân (trừ khi chúng tôi cần giữ lại để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý).
 • Quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của mình bị xâm phạm.

6. Lưu Trữ Dữ Liệu

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một thời gian lưu trữ dài hơn.

7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và, nếu thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: thuanmotors@gmail.com
 • Điện thoại: +84 906 090 369
 • Địa chỉ: N/A

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.